top of page
Search

Clár bríomhar imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge


Seoladh clár bríomhar imeachtaí Sheachtain na Gaeilge ag Comhairle Contae Fhine Gall, lena n-áirítear oíche cheoil agus amhránaíochta san Atrium Halla an Chontae Sord ar an 7 Márta agus tá raon leathan imeachtaí ar siúl ar fud an chontae. Seoladh an clár a n-áirítear imeachtaí a d'eagraigh an chomhairle agus grúpaí eile sa chontae ag Leas Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Eithne Loftus roimh chruinniú den Choiste Gaeilge i gComhairle Contae Fhine Gall.


Tiomsaíodh an clár ag Oifigeach na Gaeilge Bernie Kelly Comhairle Contae Fhine Gall i gcomhar le Coiste Gaeilge Chomhairle Contae Fhine Gall. Tugann an Coiste Gaeilge, faoi chathaoirleacht Clr Daire Ní Laoi, foireann agus Comhairleorí na Comhairle agus baill de ghrúpaí pobail Gaeilge le chéile, chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa Chomhairle agus sa Chontae.

I measc na n-imeachtaí á n-eagrú ag Comhairle Contae Fhine Gall tá

  • Ceol Traidisiúnta agus Amhránaíochta le hAntaine Ó Faracháin agus Nollaig Mac Cárthaigh, Atrium Halla an Chontae Sord, Dé Máirt 7 Márta, 7pm

  • Ceardaíocht Cheilteach do Leanaí Leabharlainne Bhaile Brigín agus An Rois

  • Scéalaíocht dhátheangach i Leabharlanna An Rois, Bhinn Éadair, Dhomhnach Bat agus Shoird

  • Turais ag am lóin i gCaisleán Shoird Dé Céadaoin 8 agus 15 Márta

I measc na n-imeachtaí eile i bhFine Gall:

  • Peil trí Ghaeilge i CLG Fine Ghallainn agus CLG Caisleán Cnucha

  • Ceolchoirm eagraithe ag Pobal Gaeilge a Cúig déag in Ionad Pobail Ongar Dé hAoine 10 Márta

  • Oíche Tráth na gCeist, 15 Márta agus imeachtaí eile trí Ghaeilge i CLG Fine Ghallainn

  • Oíche Ghaelach, Oíche Filíochta agus siúlóid dátheangacha i mBaile Brigín

  • Ciorcail Chomhrá éagsúla ar fud an chontae

Ag labhairt dí ag an seoladh dúirt Leas- Mhéara Fhine Gall, an Clr Eithne Loftus "Tá mé thar a bheith sásta a leithéid de chlár a sheoladh, le himeachtaí éagsúla d’óg agus aosta ar fud an chontae ar fad". Dúirt Príomhfheidhmeannach Paul Reid "Spreagaim úsáid na Gaeilge laistigh den chomhairle agus táim ag tnúth leis an ócáid ​​san Atrium Halla an Chontae, áit ar féidir leis an bhfoireann agus le baill an phobail é seo a dhéanamh ag ócáid shóisialta taitneamhachi. Ní sna himeachtaí inár Leabharlanna do Sheachtain na Gaeilge ach chuid de raon ollmhór na n-imeachtaí Leabharlainne i rith na bliana "

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár


dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Dúirt Bernie Kelly Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Fhine Gall “Molaim do gach duine iarracht a dhéanamh beagán Gaeilge a úsáid le linn Seachtain na Gaeilge. Tá Gaeilge ag gach duine agus muna bhfuil tú in ann teacht chuig ceann de na himeachtaí, déan iarracht an Ghaeilge a úsáid ar bhealach spraíúil le do theaghlach agus do chairde. Bain Triail aisti – Give it a try".

Is féidir an clár Sheachtain na Gaeilge a íoslódáil ó www.Fingal.ie. Lean muid ar twitter ag @fingallibraries @fingalcoco agus Facebook https://www.facebook.com/fingalcoco Tuilleadh eolais eolas@fingal.ie

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí Sheachtain na Gaeilge téigh go www.peig.iewww.snag.ie


bottom of page