top of page
Search

Seachtain na Gaeilge i bhFine Gall 2020

NOTE ENGLISH BELOWPreaseisiúint

Feabhra 20, 2020

Seachtain na Gaeilge i bhFine Gall 2020

Beidh ceiliúradh den chéad scoth le haghaidh Sheachtain na Gaeilge againn i bhFine Gall arís i mbliana agus clár iontach d’imeachtaí éagsúla á sheoladh ag Comhairle Contae Fhine Gall. Beidh an fhéile idirnáisiúnta Ghaeilge seo ar siúl idir 1 Márta agus 17 Márta, agus mana na féile ná triail a bhaint as an gcuid Gaeilge atá agat - Bain Triail Aisti. Beidh imeachtaí curtha ar siúl ag an gComhairle i Halla an Chontae, Sord, i Leabharlanna Áitiúla agus eile agus beidh imeachtaí ar fud an Chontae eagraithe ag grúpaí teanga. Táthar in ann teacht ar chlár imeachtaí Sheachtain na Gaeilge i bhFine Gall ar shuíomh gréasáin na Comhairle www.Fingal.ie.

Beidh Ceol, Craic agus Gaeilge in Áras Contae an Aitriam, Sord, Dé Máirt, ar 10 Márta ó 6.45 go 9pm, le ceoltóirí Paudie O’Connor, Aoife Ni Chaoimh agus Caoimhín O Fearghail agus ceoltóirí ó Comhaltas Ceoltóirí Éireann Átha Cliath. Ó cheantar Shliabh Luachra i gContae Chiarraí a thagann Paudie O Connor agus Aoife Ní Chaoimh. Is saineolaithe iad ar cheoil an cheantar sin agus cloistear go rialta iad ar chláir radio ar fud na cruinne. Is ceoltóir ildánach den chéad scoth ón Rinn, Contae Phort Láirge é Caoimhín Ó Fearghail. Tá cáil air mar phíobaire ach seinneann sé an fliúit, an giotár agus an basúcaí ar ard chaighdeán chomh maith. Beidh Ceoltóirí Comhaltas ann freisin, agus iad ag súil le Fleadh Laighean ag teacht go Sord Iúil 2020. Tá fáilte roimh chách agus beidh sólaistí ar fáil. Más rud é go bhfuil amhrán ann gur mhian leat casadh, beidh míle fáilte romhat!

Beidh Lón le Gaeilge lonnaithe sa séipéal dochreidte álainn i gCaisleáin Shoird Dé Máirt 3 Márta ó 1pm agus beidh siúlóid treoraithe i Diméin Ard Ghiolláin ar an 12 Márta ag tosú ar 11am. Féachann gairdíní Ard Ghiolláin amach ar Mhuir Éireann agus tá radharc dochreidte ann.I measc na himeachtaí a bheidh ar siúl i leabharlanna áitiúla, beidh ceol a gcasfaidh Antaine Ó Faracháin agus Nollaig Mac Cárthaigh é, i mBaile Bhlainséir ar an 12 Márta ag 1pm. Beidh Ciorcal Comhrá le filíocht i mBaile Brigín Déardaoin 12 ag 6.45pm agus beidh Ronaldo Fanzini i mBaile Bhlainséir 19. Beidh Maidin Spraoi i Leabharlann Mhullach Íde 11 ó 10.30 – 12 le ciorcail cainte, ceol agus cluichí teanga. Beidh Óga Yóga Yoga as Gaeilge ar siúl i 3 Leabharlann freisin.

Imeachtaí de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall:

• Ceol Craic agus Gaeilge, Áras Comhairle Contae, Sord, Dé Céadaoin, 10 Márta, 6.45-9pm.

• Lón agus comhrá Gaeilge, Séipéal Chaisleáin Shoird, Dé Máirt, 3 Márta, 1-2pm

• Maidin Spraoi i Leabharlann Mhullach Íde Dé Céadaoin 11 Márta, ó 10.30am go 12 le ciorcail cainte, ceol agus cluichí teanga

• Siúlóid treoraithe i Diméin Ard Giolláin Déardaoin 12 Márta 11am

• Amhránaíocht ar an Sean-Nós & an Ceol Traidisiúnta - Antaine Ó Faracháin (Amhránaíocht/Fidil) & Nollaig Mac Cárthaigh (Píb Uileann) - Leabharlann Bhaile Bhlainséir ar 12 Márta 1pm,

• Ronaldo Fanzini - Cuirfidh sé sorcas iontach greannmhar is fíor craiceáilte ar siúl i Leabharlann Bhaile Bhlainséir ar 19 Márta 3.30 - 4.30pm

Roinnt imeachtaí eile

• Ciorcal Comhrá in Molly’s Baile Brigín ar 7 agus 14 Márta ar 12-1.30pm agus Pop Up Gaeltacht Dé Luain an 9 Márta sa Central Bar ag 8.30 pm

• Scór na bPáistí i gCumann CLG Fhine Ghallainn Sord 1 Márta agus Ciorcal Comhrá le ceol ar 4 agus an 11 Márta agus Lá Mór na nGael ann ar an 17 Márta

• Maidineacha Caife i nGaeilge ar fud an chontae http://maidineacha-caife.weebly.com/

Dúirt Méara Fhine Gall, an Comh. Eoghan O’Brien “Táim ag súil go mór le dul chuig roinnt do na himeachtaí a bheidh ar siúl le linn Sheachtain na Gaeilge. Beidh rud éigin le haghaidh daoine de gach uile aois agus de gach uile leibhéal de chumas ar fáil agus beidh deis do chách triail a bhaint as an dteanga ar bhealach spraíúil, lán suilt.”

Dúirt an Príomhfheidhmeannach, AnnMarie Farrelly “Is deis iontach í Seachtain na Gaeilge ceiliúradh a dhéanamh ar Teanga agus ar Chultúir na Tíre. Beidh an chultúr sin á cheiliúradh i Sord I mí Iúil nuair a thagann Fleadh Laighean go Sord agus tá Comhairle contae Fhine Gall an-sásta tacú leis. Tá áthas mór orm an deis seo a bheith agam fáilte a chur roimh Ceoltóirí Comhaltas agus muintir Fhine Gall go Halla an Chontae le linn Sheachtain na Gaeilge.”

Is féidir an clár d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge a íoslódáil ag www.Fingal.ie. Téigh dár leanúint ar Twitter ag @fingalcoco @fingallibraries agus ar Facebook https://www.facebook.com/fingalcoco. Chun teacht ar thuilleadh eolas, déan teagmháil le eolas@fingal.ie

CRÍOCH

TUILLEADH EOLAIS Ó EOLAS@FINGAL.IE
Press Release

February 20,2020

Seachtain na Gaeilge in Fingal 2020

Seachtain na Gaeilge will be celebrated in style in Fingal again in 2020 as Fingal County Council launches an exciting and varied programmed of events. This international Irish Language festival runs from 1-17 March with its motto encouraging everyone to use whatever Irish they have – Bain Triail Aisti. Council events are taking place in venues including County Hall Swords, Local Libraries, Swords Castle and Ardgillan Demesne and many other events are being organised by Irish language groups throughout the County. The Seachtain na Gaeilge i bhFine Gall programme is available on the Council’s website www.Fingal.ie.

On Tuesday 10th March at the Atrium County Hall Swords, there will be Ceol, Craic and Gaeilge with musicians Paudie O’Connor, Aoife Ni Chaoimh and Caoimhín O Fearghail and musicians from Comhaltas Ceoltóirí Éireann Dublin. Paudie O Connor and Aoife Ní Chaoimh are an accordion and fiddle duet from Sliabh Luachra Kerry. They are steeped in the musical tradition of East Kerry and North Cork and they can be heard regularly on radio and television. Caoimhín Ó Fearghail is a multi-instrumentalist who comes from An Rinn in the west Waterford Gaeltacht. He plays the pipes, flute and fiddle and was the 2012 recipient of the TG4 Young Musician of the Year award (Gradam Ceoil TG4). There will be musicians from Dublin Comhaltas also as they look forward to welcoming the Leinster Fleadh to Swords in July 2020. Everyone is welcome and there will be light refreshments served. Participation is encouraged so if you have a song you’d like to share, here’s your chance!

The stunning chapel in Swords Castle will be the setting for a Lón le Gaeilge on Tuesday 3rd from 1pm and there will be a guided walk in Ardgillan Demesne on Thursday 12th at 11am. Come along and join Head Gardener Dominica McKevitt and enjoy the beautiful grounds and stunning views over the Irish Sea.

Events in local libraries include music by Antaine ó Faracháin and Nollaig Mac Cathaigh in Blanchardstown 12th at 1pm. There will be a Ciorcal Comhrá with poetry in Balbriggan the 12th at 6.45pm and Ronaldo Fanzini will be in Blanchardstown on the 19th. Malahide will host a Maidin Spraoi on Wednesday 11th from 10.30 – 12 with conversation, music and games. There will be Óga Yóga Yoga as Gaeilge also in three Libraries.

Fingal County Council events:

• Ceol Craic agus Gaeilge, County Hall, Swords, Tuesday March 10th 6.45pm to 9pm

• Lunch with Irish Conversation, Chapel Swords Castle Tuesday March 3rd 1-2pm

• Maidin Spraoi Malahide Library Wednesday March 11th 10.30 to 12

• Guided Walk in Ardgillan Demesne Thursday 12th at 11am

• Sean-Nós Singing & Traditional Music - Antaine ÓFaracháin (Songs/Fiddle) & Nollaig Mac Cárthaigh (Uilleann Pipes) Blanchardstown Library Thursday 12th at 1pm

• Ronaldo Fanzini brings a fun Circus event for all ages to Blanchardstown Library Thursday March 19th 3.30pm –4.30pm

Some other events:

• Ciorcal Comhrá Saturday 7th and 14th 12-1.30 Molly’s Café Balbriggan and Pop up Gaeltacht with music session, Monday 9th Central Bar 8.30pm with Gaeilge i mBaile Brigín

• Scór na bPáistí Fingallian’s GAA Club Swords on March 1st and Ciorcal Comhrá with music on 4th and 11th and Lá Mór nGael 17th March

• Irish language Coffee Mornings - Maidineacha Caife around the county http://maidineacha-caife.weebly.com/

Mayor Fingal Cllr. Eoghan O’Brien commented “I am really looking forward to attending some of these events during Seachtain na Gaeilge, particularly the music in County Hall on March 10th. There are some great events in the programme and Seachtain na Gaeilge gives people of all ages and abilities the opportunity to engage with the language in a fun way”

Chief Executive of Fingal AnnMarie Farrelly said “Seachtain na Gaeilge is a wonderful opportunity to celebrate the Irish language and culture. That culture will be celebrated in Swords in July when the Leinster Fleadh comes to the town and Fingal County Council is proud to support this. I am delighted to welcome Comhaltas musicians and the Fingal Community to County Hall during Seachtain na Gaeilge.”

The programme of events can be downloaded from the Fingal County Council Website https://www.fingal.ie/events/seachtain-na-gaeilge Follow us on Twitter at @fingalcoco @fingallibraries and on Facebook https://www.facebook.com/fingalcoco .


bottom of page